ENGLISH
(02) 964-10-60
Телефони:
(0888) 79-29-53 (англ. език)
(0888) 81-89-62 (немски език)
(0888) 26-93-53 (англ., немски и френски език)
Факс:
+359 2 981-72-57
Банкова сметка:
Първа инвестиционна банка
София
IBAN: BG30 FINV 9150 10BG N08U CB
BIC: FINVBGSF
Офис:
ул. Цар Асен № 15
София 1000
Работно време:
понеделник - петък (9:00 ч. - 17:00 ч.)
Банкова сметка:
Първа инвестиционна банка
София
IBAN: BG30 FINV 9150 10BG N08U CB
BIC: FINVBGSF