ENGLISH
(02) 964-10-60

Политика за защита на личните данни

Този уебсайт (наричан по-долу “Уебсайтът“) е разработен от Сара Турс ООД (наричано по-долу “ние” или “нас”).

Благодарим Ви за интереса и че използвате нашия сайт и услуги! Защитата на Вашите лични данни е важна за нас! По-долу бихме желали да Ви предоставим информация относно начина, по който работим с личните Ви данни при използване на нашия Уебсайт. Освен ако не е предвидено друго в следващите глави, правното основание за обработване на личните Ви данни произтича от факта, че това обработване е необходимо, за да можем да осигурим функционалностите на Уебсайта, които сте поискали.

Използване на нашия Уебсайт

Когато изпишете адреса на нашия Уебсайт, Вашият браузър ще прехвърли определени данни към нашия уеб-сървър. Това се извършва по технически и маркетингови причини и се налага, за да можем да Ви предоставим исканата информация.  За да улесним Вашия достъп до Уебсайта, се събират, съхраняват и използват следните данни:

- информация от вашия компютър, телефон, таблет или друго устройство, което използвате за нашите услуги. Тази информация може да включва IP адрес, използвания от вас браузър и настройките ви за език

-геолокализация

-дата и час на достъп

- Статус на достъпа /HTTP код за статус

- Прехвърлен обем от данни

- Браузър, езикови настройки, версия на браузъра, оперативна система и повърхност

Наред с това, за да защитим нашите законни интереси, ние ще съхраняваме тези данни за определен период от време, за да можем да инициираме проследяване на личните данни в случай на действителен неразрешен достъп до нашите сървъри или опит за такъв.

2. Лични данни

Ние събираме и обработваме лични данни за Вас, в случай, че ни ги предоставите доброволно, попълвайки нашия формуляр за резервация или въпрос (напр. през формите за резервация/въориси в сайта,по имейл или телефон).

Използваме предоставените данни, за да:

•             обработваме Вашите запитвания;

•             осъществяваме дейностите, свързани с изпълнение на Вашите резервации;

•             осъществяваме кореспонденция с Вас по повод резервациите или запитванията Ви;

•             извършваме нашата финансово-счетоводна дейност и данъчно отчитане.

•             реализация на маркетинг услуги

•             за изпращане на бюлетин

Данните, които събираме и обработваме за тези цели, включват:

Имена и информация за контакт (телефон за връзка; имейл;)

Ваши предпочитания и детайли за резервацията

Детайли за плащане (банкова информация)

В случай, че ни предоставите лична информация за други хора във връзка с услугите ни (например ако правите резервация за друг човек), вие декларирате, че имате право да предоставяте тази информация и ние ще я събираме, използваме и съхраняваме в съответствие с нашата Политика за Поверителност.  Въпреки това, в момента трябва да ви напомним, че вие трябва да поемете отговорността да уведомите човека или хората, чиито лични данни сте предоставили, че сте споделили личната им информация и да ги помолите да съгласят с начина, по който ние използваме тяхната информация (както е описано в тази Политика за защита на личните данни).

Предоставяне на данни на трети лица във връзка с изпълнение на договор

Във връзка с изпълнение на направана от Вас резервация, запитване и/или друга услуга на Сара Турс ООД до известна степен ще използваме специализирани изпълнители. Тези изпълнители са внимателно подбрани и подлежат на редовни проверки. Въз основа на съответните споразумения с обработващия данните, те ще обработват лични данни само по наше указание и при строго спазване на нашите директиви.

Обработване на данни за целите на маркетинга:

Вашите данни ще бъдат обработвани само за законни и конкретни цели – описани в нашата Политика на поверителност.

Съхраняваме и обработваме тези данни за срок от 15 години, освен ако не сте дали изричното си съгласие да продължим да ги използваме и след изтичане на този срок. Вие може да се откажете по всяко време от използването на Вашите данни за целите на нашия директен маркетинг, като за целта изпратите съобщение на следния имейл адрес: saratours@gmail.com

За целите на нашия маркетинг ние предоставяме Ваши данни на наши бизнес партньори (напр. рекламни агенции); софтуерни и IT компании, поддържащи информационните ни системи; лица, специализирани в обработването на лични данни; други трети лица – администратори на лични данни в рамките на Република България, Европейския съюз и Европейското икономическо пространство, с които Сара Турс ООД има сключен договор.

За целите на нашия маркетинг извършваме автоматизирано вземане на решения, профилиране и ремаркетинг.

Отзивите от гости и друга информация, свързана с престоя Ви: По време на и след Вашия престой при нас- вие може да бъдете поканени да оставите отзив. С написването на отзив, вие се съгласявате, че той може да се появи в нашата страница.

Промотиране на безопасна и надеждна услуга: За да създадем надеждна среда за вас, ние можем да използваме личните данни за разкриване и предотвратяване на измами и други нелегални или нежелани дейности. По подобен начин ние можем да използваме лични данни за оценка на риска и поради мерки за сигурност, включително удостоверяване на потребители и резервации. За подобни цели ние можем да задържим или прекратим някои определени резервации, докато не завършим проверките си.

 Юридически цели:В някои случаи може да се наложи да използваме вашата информация, за обработване и разрешаване на правни спорове, за регулаторни разследвания и съответствие, за прилагането на правилата за използване на услугата онлайн резервация или за изпълнение на законосъобразни искания от правоприлагащ орган.

Предоставянето на лични данни е по собствена воля. Въпреки това, в зависимост от типа услуга, която искате да ползвате, е възможно да сме способни да ви предоставим тази услуга, само ако бъде събрана определена лична информация. Например не можем да обработим резервацията ви, ако нямаме вашето име и детайли за контакт.

Обработване на данни извън ЕС / ЕИП

Вашите данни ще бъдат частично обработвани и в държави извън Европейския съюз („ЕС”) или Европейското икономическо пространство („ЕИП”), които може да имат по-ниско ниво на защита на личните данни, отколкото европейските страни. В такива случаи ще гарантираме осигуряването на достатъчно ниво на защита за Вашите данни, например чрез сключване на конкретни споразумения с нашите договорни партньори, или ще поискаме Вашето изрично съгласие за такова обработване.

Услуги и функции, свързани със социални медии.

Може да интегрираме услуги, свързани със социални медии (като съобщения в социални медии), чрез които да общувате с  нас. Може също да поддържаме профили в социални медии. Всеки път, когато се свържете с нас чрез социална медия, доставчикът на съответната социална медия може да Ви позволи да споделяте информация с нас. Ако изберете да споделяте, ще бъдете общо уведомени от доставчика коя информация ще бъде споделяна. Това може да включва вашия имейл адрес, възраст или профилни снимки, запазени във вашия профил.

Какви процедури по осигуряване на сигурността предприемаме, за да осигурим безопасността на вашите лични данни?

Ние спазваме удачни процедури, за да предотвратим неупълномощен достъп до и неправилното използване на лични данни.

Ние използваме съответните бизнес системи и процедури, за да защитаваме и осигурим безопасността на личните данни, които ни предоставяте. Ние също така използваме процедури по осигуряване сигурността и технически и физически забрани за достъп и употреба на лични данни на нашите сървъри. Само оторизиран персонал има достъп до лични данни, за целите на тяхната работа.

Ние ще запазим вашите лични данни толкова дълго, колкото считаме за необходимо, за да ви позволим да използвате нашите услуги, да ви предоставяме услугите си, да спазваме приложимите закони, да решаваме спорове с всякакви страни и друго, което е необходимо, за да извършваме дейността си, включително за откриване и предотвратяване на измами или други незаконни дейности. Всички лични данни, които запазваме, ще бъдат обект на настоящата Декларация за поверителност. Ако имате въпрос относно конкретен период на съхранение за определени категории лични данни, които обработваме за вас, моля, свържете се с нас чрез посочените по-долу данни за контакт.

Лични данни на деца?

Нашите услуги не са насочени към лица под 18-годишна възраст. В редки случаи, като част от резервацията, или други извънредни ситуации (като удобства, отнасящи се за семейства) Сара Турс ООД може да събере и използва информацията за деца само след съгласието на родител или настойник. В случай, че обработваме информация на дете под 16-годишна възраст без ясно съгласие от родител или настойник, ние си запазваме правото да изтрием тази информация.

Лична информация и контрол

Когато използваме личните ви данни въз основа на вашето съгласие, вие имате право да оттеглите това съгласие по всяко време, при условие че са спазени приложимите закони. Нещо повече, когато обработваме личните ви данни въз основа на законосъобразен интерес или обществен интерес, вие имате правото да възразите по всяко време на това използване на личните ви данни, при условие че са спазени приложимите закони.

Имате право на информация относно личните Ви данни, съхранявани от нас;

Имате право да искате коригиране, изтриване или ограничаване на обработването на Вашите лични данни;

Имате право на възражение срещу обработването, поради причини, свързани с Вашите законни интереси, обществени интереси или профилиране, освен ако не успеем да докажем, че са налице непреодолими, гарантирани причини, имащи приоритет пред Вашите интереси, права и свободи, или че това обработване се извършва за целите на предявяване, упражняване или защита на/по съдебни претенции;

Можете по всяко време да оттеглите съгласието си за събирането, обработката и използването на личните Ви данни с действие занапред. За допълнителна информация, моля, вижте главите по-горе, описващи обработването на данните, базирано на Вашето съгласие.

Ние разчитаме на Вас да гарантирате, че Вашите лични данни са пълни, верни и актуални. Моля, информирайте ни незабавно при промени или неточности по вашите лични данни, като се свържете с нас.Ако искате да възразите срещу обработката на вашите лични данни на базата на законосъобразен интерес и нямате директно на разположение механизъм за отказване, моля свържете се с нас чрез saratours@gmail.com.

D. Изменение на Политиката за защита на лични данни

Възможно е да актуализираме периодично нашата Политика за защита на личните данни. Актуализациите на тази Политика ще бъдат публикувани на нашия Уебсайт. Всички изменения влизат в сила при публикуването им на Уебсайта ни. Ето защо, препоръчваме редовно да посещавате страницата, за да се осведомявате относно възможните актуализации.

Използване на „Бисквитки“

Използваме бисквитки, за да разберем по-добре Вашето използване на този уебсайт. Това ни позволява да подобрим Вашето бъдещо преживяване на нашия уебсайт, дава ни възможност за анализ на трафика, за рекламни цели и също така ни позволява да защитим нашите законни интереси. Тези технологии или се използват директно от нас, или от нашите бизнес партньори, включително доставчици на услуги и рекламодатели, с които работим, представляващи трети страни. Подробна информация относно ползването на бисквитки на този уебсайт и как можете да управлявате или оттеглите съгласието си по всяко време може да видите по-долу.

Какво са бисквитките?

Бисквитките са малки текстови файлове, които се съхраняват в паметта на Вашето крайно устройство посредством Вашия браузър. Те запазват определена информация (например предпочитания от Вас език или настройки на сайта), която Вашият браузър може (в зависимост от срока на съхраняване на бисквитката) да прехвърли отново към нас при следващото Ви посещение на нашия Уебсайт. Съществуват различни видове бисквитки – има „сесийни”, които се изтриват в края на браузър сесията Ви или „постоянни”, които не се изтриват автоматично след като затворите браузъра си.  Нашият стремеж е бисквитките да се използват с максимална активност до 5 години. Единствено в случаите на извънредни ситуации – например поради мерки за сигурност и абсолютна необходимост, „ бисквитките“ ще бъдат активни за по-дълъг период от време.

Освен „Бисквитки“ се използват и други подобни на тях технологии за проследяване. Те могат да включват пикселни маркери (също наричани GIF-ове, уеб маркери или пиксели), които проследяват URL адреси или комплекти за разработване на софтуер (SDKs). Пикселните маркери са малки графични изображения, често пъти от един пиксел, които могат да бъдат доставени на вашия компютър, като част от заявка на уеб страница, в приложение, в реклама или в HTML-а на имейл съобщение. Пикселите могат да бъдат използвани за извличане на информация от вашето устройство, като например вида на вашето устройство или операционната система, IP адреса и времето, което сте прекарали на сайта или в приложението. Те могат да бъдат използвани за прочитането и използването на „Бисквитки“ във вашия браузър. Проследяването на URL адреси се използва, за да разберете на кой уебсайт сте били препратени, за да използвате убесайтовете или приложенията на sofiaapartments.net или saratours.bg . Комплектите за разработване на софтуер (SDKs) са малки части от код, включени в приложенията, чиято функция напомня тази на „Бисквитките“ и пикселните маркери.

Всички тези технологии биват наричани „Бисквитки“ в тази Декларация за използване на „Бисквитки“.

Какви бисквитки използваме?

Разграничаваме няколко категории бисквитки:

  1. Технически „Бисквитки“ – тези бисквитки позволяват да Ви показваме нашия уебсайт и да бъдем сигурни, че нашият сайт работи правилно. Тези бисквитки са абсолютно необходими, за да функционира правилно нашият уебсайт.

 

  1. функционални бисквитки, без които функционалността на нашия Уебсайт би била ограничена. Ние използваме функционални „Бисквитки“, за да запомним вашите предпочитания и за да ви помогнем да използвате нашия уебсайт и приложения ефикасно и ефективно.

 

  1. Анализ на Уебсайта с Google Analytics

Google (Universal) Analytics използва методи като бисквитки, които позволяват анализ на Вашето използване на уебсайта. Google ще анализира Вашето използване на нашия Уебсайт от наше име. Автоматично събраната информация относно ползването на уебсайта обикновено се трансферира към Google сървър в САЩ, където ще бъде запазена и анализирана. Съответните резултати ще ни бъдат предоставени в анонимизирана форма. Наред с това, Google е сертифициран съгласно EU-US Privacy Shield, който гарантира поддържането на адекватно ниво на защита на данните с оглед обработването на данни от Google в САЩ. Тази информация се използва, за да открием какво работи добре и какво трябва да бъде подобрено; да разберем ефективността на нашата реклама, за да бъдем постоянно интересни на Вас – нашите клиенти. Събраните данни могат да включват кои уеб страниците сте разгледали, към кои страници сте били препратени и кои са били изходните страници, които сте посетили и затворили, кои типове платформи сте използвали, и за кои сте предприели действие, информация за датата и продължителността. Това означава, че можем да използваме данните за това как сте взаимодействали с уебсайта, като например брой кликове, който сте направили на дадена страница, движенията на мишката и на курсора на мишката, думите, които сте използвали при търсене и текстовете, които сте въвели в множество полета. Ние можем да използваме аналитичните „Бисквитки“ като част от нашите онлайн рекламни кампании, за да научим как потребителите взаимодействат с нашия уебсайт или приложения, след като видят дадена онлайн реклама.

Използваме бисквитки по избор само с Вашето предварително съгласие.

При първия Ви достъп до нашия Уебсайт ще се появи банер, който иска от Вас да ни дадете съгласие за ползване на бисквитки по избор. Ако дадете съгласие, ние ще поставим бисквитка на компютъра Ви и банерът няма повече да се появява за целия срок докато е активна бисквитката. След изтичане на срока на съхранение на бисквитката или ако активно изтриете бисквитката, банерът отново ще се появи следващия път, когато посетите Уебсайта ни и отново ще поиска съгласието Ви

Как да предотвратите поставянето на бисквитки

Настройките на бисквитките зависят изцяло от използвания от Вас браузър. Ако изберете да не приемате определени технически и/или функционални „Бисквитки“, е възможно да не можете да използвате някои функции на нашия уебсайт. За да научите повече относно „Бисквитките“ и как да ги управлявате или изтриете, просто посетете allaboutcookies.org и раздела за помощ във вашия браузър. В настройките на браузъри като Internet Explorer, Safari, Firefox или Chrome можете да зададете кои „Бисквитки“ да приемате и кои да отхвърляте. Къде ще откриете тези настройки зависи от използваният от вас браузър.

Разбира се, можете да ползвате Уебсайта ни без използването на каквито и да било бисквитки. Във Вашия браузър можете по всяко време да конфигурирате или напълно деактивирате ползването на бисквитки. Това обаче може да доведе до ограничаване функционалностите или да има известно отрицателно въздействие върху лекотата на употреба на Уебсайта ни за ползвателя.